O spoločnosti

Spoločnosť Up Déjeuner, s. r. o. (pôvodne Chèque Déjeuner a do roku 2021 Up Slovensko), je samostatne pôsobiacou dcérou francúzskej spoločnosti, ktorá vznikla v roku 1964 a má zastúpenie v 24 krajinách sveta. Produkty skupiny Up v súčasnosti využíva 24 miliónov používateľov.

Na Slovensku pôsobí od roku 1996. 

O spoločnosti


Up Déjeunér svojimi neustále sa rozširujúcimi službami zjednodušuje systém stravovania, motivácie a odmeňovania zamestnancov malých i veľkých organizácií na území celého Slovenska. Poskytuje riešenia viac ako 23 000 firemných klientov.Cieľom spoločnosti je prinášať zamestnávateľom optimálne riešenia v oblasti sociálnej politiky, motivačných, stimulačných a upevňovacích programov tak, aby boli prínosom pre zamestnávateľa i pre zamestnanca.
Spoločnosť Up Déjeuner, s. r. o., resp. všetky procesy súvisiace s vydávaním a preplácaním poukážok, sú certifikované normou kvality ISO 9001:2015.
ISO 9001V roku 2019 sa Up Déjeuner, s. r. o. stalo členom Business Leaders Forum (BLF), čo je neformálne združenie firiem, ktoré sa zaväzujú byť lídrami v presadzovaní princípov zodpovedného podnikania (angl. Corporate Responsibility - CR, CSR).


Princípy zodpovedného podnikania sa premietajú do opatrení na znižovanie vplyvov na životné prostredie aj do našich pravidiel spolupráce s dodávateľmi. Tieto pravidlá sú záväzné pre všetkých zamestnancov spoločnosti. Vytvárame tak korektné a transparentné vzťahy s dodávateľmi i zákazníkmi:

Business leaders forumSpoločnosť Up Déjeuner ponúka na slovenskom trhu 14 produktov


 • stravovacie poukážky  UpDéjeuner,
 • stravovaciu kartu UpDéjeuner,
 • nápojové poukážky UpAqua,
 • darčekové poukážky UpCadhoc,
 • relaxačné poukážky UpRelax,
 • zdravotné poukážky UpMédical,
 • sociálne poukážky UpSocial,
 • rekreačný príspevok UpRekrea,
 • rekreačný príspevok UpRekreácia,
 • pre obchodných partnerov UpPartner,
 • flexibilné benefity UpBenefia,
 • aplikácia pre šport a relax UpBalansea,
 • palivová karta Shell,
 • bývanie pre zamestnancov UpAndoma.


Sme súčasťou AMOBE 


AMOBE združuje firmy aktívne pôsobiace v poskytovaní benefitných systémov. Je súčasťou ekosystému, ktorý sa aktívne venuje novým sociálnym inováciám a ich dostupnosti. Objavujte s nami svet rovnováhy medzi prácou a aktívnym a zdravým životným štýlom.
 • amobe


Asociácia moderných benefitov je združením spoločností aktívnych v oblasti sprostredkovania zamestnaneckých benefitov medzi zamestnávateľmi a zamestnancami. Obhajuje a presadzuje inovatívne a efektívne riešenia v oblasti zamestnaneckých benefitov s dôrazom na stravovanie. Aj preto, a na základe dlhoročných skúseností nielen zo Slovenska, ale z celého sveta, prispieva do diskusie s partnermi návrhy zvyšujúce prínos zamestnaneckých benefitov a sociálnych inovácií pre:


 • zdravie a zdravý životný štýl,
 • spokojnosť zamestnancov na pracovisku,
 • socioekonomické postavenie (alt. zvyšovanie kúpnej sily),
 • rozvoj malého a stredného podnikania - jednoduchšie plnenie povinností Zákonníka práce,
 • rozvoj dotknutých sektorov – cestovného ruchu, reštauračných služieb, potravinárskeho priemyslu.


Asociácia moderných benefitov je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ). V rámci AZZZ aktívne prispieva k zavádzaniu jednoduchých, efektívnych a inovatívnych riešení, ktoré sú súčasťou sociálnych inovácií vo firemných stratégiách a prinášajú zmysluplné benefity pre všetkých.


Patrí k členom medzinárodnej Social Vouchers' International Association (SVIA), v rámci ktorej spolupracujeme s organizáciami z iných krajín na tvorbe jednotných dátových setov, štúdií či podkladov. Vďaka tomu je možná tvorba podložených štátnych a firemných politík na európskej aj medzinárodnej úrovni.


Up Déjeuner je členom AMOBE a podieľa sa na vytváraní inovatívnych riešení pre implementáciu sociálnej stratégie v komerčnej aj verejnej sfére.Skupina Up vo svete


V súčasnosti má viac ako 3000 zamestnancov v 24 krajinách na 4 kontinentoch. Poskytuje riešenia pre približne 1 milión klientov. Akceptačnú sieť tvorí 0,8 milióna akceptačných miest.