Poukážka na nápoje UpAqua


Efektívne riešenie pitného režimu na pracovisku 

Nápojové poukážky sú spoľahlivý spôsob, ako umožniť zamestnancom dodržiavať správny pitný režim počas pracovnej doby a starať sa o ich dobrý zdravotný stav. 

Poukážka Up Aqua

O nápojovej poukážke 

Čo je nápojová poukážka UpAqua?

 • Poukážka zabezpečuje dodržiavanie správneho pitného režimu vašim zamestnancom počas pracovnej doby.
 • Riešia problém zabezpečenia pitného režimu na pracoviskách bez pitnej vody (zamestnanci pracujúci v teréne...).
 • Široká sieť predajní umožňuje vašim zamestnancom výber nealkoholických nápojov podľa vlastnej chuti i zdravotných možností, v čase a na mieste, ktoré im vyhovuje.

Legislatívny rámec 

Legislatívny rámec

Podľa zákona 124/ 2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, podľa § 6, ods. 3 písmeno b) je zamestnávateľ povinný bezplatne zabezpečovať zamestnancom podľa vnútorného predpisu pitný režim, ak to vyžaduje ochrana ich zdravia. Výhody nápojovej poukážky pre zamestnávateľa

 • odstránenie problémov s nákupom, skladovaním a distribúciou nápojov,
 • odstránenie problémov s dodávkou nápojov na pracoviská v „teréne“,
 • vylúčenie strát vznikajúcich vypršaním záručnej doby nápojov,
 • zabezpečenie spokojnosti zamestnancov so širokým výberom nápojov,
 • zvyšovanie lojality zamestnancov,
 • minimalizácia administratívy.
Ako to funguje?1 Objednanie

Poukážky dodáme v požadovanej nominálnej hodnote a počtoch na adresu, ktorú uvediete v objednávke, priamo osobe oprávnenej na ich prevzatie; poukážky môžete objednať prostredníctvom webu, emailu, vlastného online účtu v zákazníckej zóne na tomto webe, poštou či telefonicky.


2 Notifikácia

Emailom vám oznámime, že objednané poukážky sú vyrobené a odoslané.


3 Doručenie

Poukážky vám dodáme buď cenným listom, kuriérom, alebo dobierkou. Všetky zásielky sú poistené pre prípad straty alebo poškodenia.


Nominálna hodnota, balenie a potlač 

 • Nominálne hodnoty nápojových poukážok poskytujeme podľa požiadavky.
 • Na želanie vám zabalíme aj viaceré nominálne hodnoty a rôzne počty poukážok do jednej obálky.
 • Up Nápojové poukážky vám dodáme v personalizovanej forme, t.j. potlačené vašim logom, menom firmy, venovaním či iným textom a rozčleniť ich podľa Vašej organizačnej štruktúry.
 • Prehľadné balenie poukážok do obálok umožňuje jednoduchú a efektívnu kontrolu počtu poukážok a ich hodnoty.