Poukážka na sociálnu starostlivosť UpSocial
Cielené riešenie poskytovania sociálnej pomoci v hmotnej núdzi

Využite efektívne a cielené riešenie poskytovania sociálnej pomoci v hmotnej núdzi, ako aj praktické riešenie poskytovania prídavkov na dieťa v štatúte osobitného príjemcu.

UpSocial

O  poukážke 

Čo je poukážka UpSocial?

  • UpSocial je efektívne a cielené riešenie poskytovania sociálnej pomoci v hmotnej núdzi, ako aj praktické riešenie poskytovania prídavkov na dieťa v štatúte osobitného príjemcu.
  • Dodávame vo všetkých nominálnych hodnotách.
  • Balený do praktickej obálky.
  • Môžete využiť možnosť personalizácie – vytlačenia mena, priezviska, účelu.
  • Sieť vytvorená podľa požiadavky/potreby pre účely klienta, tzn. mestá, obce určujú, kde lokálne je poukážka použiteľná a nie je možné použiť ju na iný účel.
  • Prijímateľ s ním narába v čase, ktorý mu vyhovuje, tzn. môže nakupovať cez deň, večer, cez víkend.

Legislatívny rámec 

Legislatívny rámec

Podľa zákona 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi môže byť sociálna poukážka použitá na účely: § 10 – Dávka, § 11 – Ochranný príspevok, § 12 – Aktivačný príspevok, § 13 – Príspevok na nezaopatrené dieťa, § 14 – Príspevok na bývanie, § 15 – Pomoc v hmotnej núdzi (ošatenie, domácnosť, školské potreby, liečebné náklady...), § 17 – Jednorazová dávka a podľa zákona 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci: § 13 – Sociálne služby – opatrovateľská služba, spoločné stravovanie, § 48 – Dávka sociálnej pomoci, ods. 11, 12. 

Ako to funguje?1 Objednanie

Poukážky dodáme v požadovanej nominálnej hodnote a počtoch na adresu, ktorú uvediete v objednávke, priamo osobe oprávnenej na ich prevzatie; poukážky môžete objednať prostredníctvom webu, emailu, vlastného online účtu v zákazníckej zóne na tomto webe, poštou či telefonicky.


2 Notifikácia

Emailom vám oznámime, že objednané poukážky sú vyrobené a odoslané.


3 Doručenie

Poukážky vám dodáme buď cenným listom, kuriérom, alebo dobierkou. Všetky zásielky sú poistené pre prípad straty alebo poškodenia.Príklady možného použitia UpSocial z praxe:

  • Dávka v hmotnej núdzi - 61,60 € 
  • Rodičovský príspevok - 203,20 € 
  • Príspevok na dieťa - 23,52 €
  • Jednorazová sociálna výpomoc až do 4-násobku životného minima